64/1993/1 Sb.Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 160/1993 Sb.

Částka: 064 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 21. října 1993 Autor předpisu: Redakce Sbírky zákonů
Přijato: Nabývá účinnosti: 21. října 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě chyby

v zákonu č. 160/1993 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 589/1992 Sb.,
o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona
České národní rady č. 10/1993 Sb., a některé další zákony      V čl. II bodu 11 má v třetím řádku místo "v § 48 odst. 1 a 6" správně být "v § 48 odst. 1 až 6".


Redakce
MENU