38/1993/2 Sb.Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu ČNR č. 542/1991 Sb., v zákonu ČNR č. 440/1992 Sb., v zákonu ČNR č. 512/1992 Sb., v zákonu ČNR č. 10/1993 Sb., v zákonu ČNR č. 13/1993 Sb., v zákonu ČNR č. 16/1993 Sb., v zákonu ČNR č. 35/1993 Sb., v zákonu ČNR č. 36/1993 Sb., v zákonu ČNR č. 37/1993 Sb., v zákonu ČNR č. 114/1993 Sb. a ve vyhlášce č. 125/1993 Sb.

Částka: 038 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 12. května 1993 Autor předpisu: Redakce Sbírky zákonů
Přijato: Nabývá účinnosti: 12. května 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě chyb


1.
v zákonu České národní rady č. 542/1991 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona České národní rady č. 425/1990 Sb.

v čl. III bodu 3 má místo "a zákona ČNR č. 24/1982 Sb." správně být "a zákona ČNR č. 24/1972 Sb.";

2.
v zákonu České národní rady o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě (úplném znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) č. 440/1992 Sb.

V § 48a bodu 3 má místo "a zákona České národní rady č. 24/1982 Sb." správně být "a zákona České národní rady č. 24/1972 Sb.";

3.
v zákonu o myslivosti (úplném znění s působností pro Českou republiku, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění) č. 512/1992 Sb.
. . .

Zavřít
MENU