22/1993/4 Sb.Redakční sdělení o opravě chyb v zákonu č. 68/1993 Sb.

Částka: 022 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 25. února 1993 Autor předpisu: Redakce Sbírky zákonů
Přijato: Nabývá účinnosti: 25. února 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
REDAKČNÍ SDĚLENÍ

o opravě chyby

v zákonu č. 68/1993 Sb., kterým se mění a doplňují některé zákony na úseku všeobecné vnitřní správy


      V čl. V v úvodní větě má místo "Zákon České národní rady č. 86/1990 Sb." správně být "Zákon České národní rady č. 68/1990 Sb.".


Redakce
MENU