41/1993/2 Sb.Oznámení České národní banky o vydání opatření, kterým se stanoví předkládání výkazů jinými osobami než bankami České národní bance v roce 1993, a opatření, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance v roce 1993

Částka: 041 Druh předpisu: Oznámení
Rozeslána dne: 1. června 1993 Autor předpisu: Česká národní banka
Přijato: Nabývá účinnosti: 30. dubna 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 309/1999 Sb. Pozbývá platnosti: 31. prosince 2003
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.Česká národní banka

vydala podle § 41 odst. 2 zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance:

-
opatření č. 11/1993 ze dne 23. dubna 1993, kterým se stanoví předkládání výkazů jinými osobami než bankami České národní bance v roce 1993,

-
opatření č. 12/1993 ze dne 23. dubna 1993, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance v roce 1993.
      Toto opatření nabylo účinnosti dnem 30. dubna 1993.

      Tímto opatřením byla zrušena opatření Státní banky československé vyhlášená v částce 128/1992 Sb., a to

-
opatření č. 38/1992, kterým se stanoví předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank Státní bance československé,

-
opatření č. 39/1992, kterým se stanoví předkládání výkazů jinými osobami než bankami Státní bance československé.

      Opatření České národní banky č. 11/1993 je uveřejněno v částce 8/1993 Věstníku České národní banky. Lze do něj nahlédnout v ústředí a pobočkách České národní banky.
Zavřít
MENU