632/1992 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 142/1991 Sb., o československých technických normách

Částka: 130 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 1992 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 15. prosince 1992 Nabývá účinnosti: 31. prosince 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 22/1997 Sb. Pozbývá platnosti: 1. září 1997
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

632

ZÁKON

ze dne 15. prosince 1992,

 

kterým se mění zákon č. 142/1991 Sb., o československých technických normách

 

 

       Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

 

Čl. I

 

       V § 9 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, se

 

       1. v odstavci 1 slova "31. prosince 1992" nahrazují slovy "31. prosince 1994";

 

       2. v odstavcích 2 a 3 slova "31. prosince 1992" nahrazují slovy "31. prosince 1993".

. . .

Zavřít
MENU