598/1992 Sb.Vyhláška federálního ministerstva financí, kterou se zrušuje vyhláška č. 108/1991 Sb., o dovozní přirážce, ve znění vyhlášek č. 154/1991 Sb., č. 234/1991 Sb., č. 396/1991 Sb., č. 523/1991 Sb. a č. 565/1991 Sb.

Částka: 121 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. prosince 1992 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 27. listopadu 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
598

VYHLÁŠKA

federálního ministerstva financí

ze dne 27. listopadu 1992,

kterou se zrušuje č. 108/1991 Sb., o dovozní přirážce, ve znění vyhlášek č. 154/1991 Sb., č. 234/1991 Sb., č. 396/1991 Sb., č. 523/1991 Sb. a č. 565/1991 Sb.      Federální ministerstvo financí v dohodě s federálním ministerstvem zahraničních věcí, Státní bankou československou a federálním ministerstvem hospodářství stanoví:


§ 1

      Zrušuje se vyhláška federálního ministerstva financí č. 108/1991 Sb., o dovozní přirážce, ve znění vyhlášek č. 154/1991 Sb., č. 234/1991 Sb., č. 396/1991 Sb., č. 523/1991 Sb. a č. 565/1991 Sb.


§ 2

      Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1993.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
Zavřít
MENU