596/1992 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 222/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty

Částka: 121 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 23. prosince 1992 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. listopadu 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 196/1993 Sb. Pozbývá platnosti: 1. srpna 1993
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU