593/1992 Sb.Zákon České národní rady o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů

Částka: 119 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 21. prosince 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 20. listopadu 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
593

ZÁKON

České národní rady

ze dne 20. listopadu 1992

o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů


      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

      Tento zákon upravuje pro účely zjištění základu daně z příjmů způsob tvorby a výši rezerv, které jsou výdajem (nákladem) vynaloženým na dosažení, zajištění a udržení příjmů1) u poplatníků daní z příjmů.


§ 2

      Rezervami podle § 1 se rozumí bankovní rezervy, rezervy v pojišťovnictví, rezerva na opravy hmotného majetku, rezerva na pohledávky za dlužníky v konkursním a vyrovnávacím řízení, rezerva na pěstební činnost a ostatní rezervy v rozsahu stanoveném tímto zákonem.


§ 3

      Způsob tvorby rezerv za zdaňovací období a jejich výše musí být prokazatelné. Při inventarizaci2) se posuzuje výše a odůvodněnost rezerv.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5 - Bankovní rezervy
§ 6 - Rezervy v pojišťovnictví
§ 7 - Rezerva na opravy hmotného majetku
§ 8 - Rezerva na pohledávky za dlužníky v konkursním a vyrovnávacím řízení
§ 9 - Rezerva na pěstební činnost
§ 10 - Ostatní rezervy
§ 11  
§ 12  
Zavřít
MENU