585/1992 Sb.Vyhláška Federálního úřadu pro normalizaci a měření, kterou se provádí zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 116 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 15. prosince 1992 Autor předpisu: Federální úřad pro normalizaci a měření
Přijato: 27. listopadu 1992 Nabývá účinnosti: 15. prosince 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 22/1997 Sb. Pozbývá platnosti: 1. září 1997
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU