583/1992 Sb.Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 476/1991 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání, ve znění vyhlášky č. 37/1992 Sb.

Částka: 116 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 15. prosince 1992 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 30. listopadu 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 182/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2008
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
583

VYHLÁŠKA

ministerstva spravedlnosti České republiky

ze dne 30. listopadu 1992,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 476/1991 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání, ve znění vyhlášky č. 37/1992 Sb.


      Ministerstvo spravedlnosti České republiky podle § 71 zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, stanoví:


Čl. I

      Vyhláška ministerstva spravedlnosti České republiky č. 476/1991 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání, ve znění vyhlášky č. 37/1992 Sb., se mění a doplňuje takto:

1.
V § 1 se slova "Krajské soudy" nahrazují slovy "Soudy příslušné k řízení o konkursu a vyrovnání (dále jen "příslušný soud")".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU