555/1992 Sb.Zákon České národní rady o Vězeňské a justiční stráži České republiky

Částka: 112 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 10. prosince 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 17. listopadu 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
555

ZÁKON

České národní rady

ze dne 17. listopadu 1992

o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky


      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

Úvodní ustanovení

      (1) Zřizuje se Vězeňská služba České republiky (dále jen "Vězeňská služba"), která zajišťuje výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody a v rozsahu stanoveném tímto zákonem ochranu pořádku a bezpečnosti při výkonu a správě soudnictví.

      (2) Vězeňská služba je rozpočtovou organizací.


HLAVA PRVNÍ

ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY

§ 2

Úkoly Vězeňské služby

      (1) Vězeňská služba

a)
spravuje a střeží ústavy, v nichž se vykonává vazba a trest odnětí svobody,

b)
střeží osoby ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody,

c)
předvádí osoby ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody,

d)
vytváří předpoklady pro převýchovu osob ve výkonu trestu odnětí svobody a podílí se na vytváření předpokladů pro jejich zapojení do občanského života po propuštění z výkonu trestu,

e)
zabezpečuje úkoly při předcházení a odhalování trestné činnosti osob ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody,

f)
provádí výzkum v oboru penologie a využívá jeho výsledky a vědecké poznatky ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody,

g)
vytváří podmínky pro pracovní a jinou účelnou činnost osob ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody,

h)
zajišťuje pořádek a bezpečnost v soudních budovách a v jiných místech činnosti soudu a ministerstva spravedlnosti České republiky (dále jen "ministerstvo").
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Úvodní ustanovení
HLAVA PRVNÍ - ÚKOLY, ORGANIZACE A ŘÍZENÍ VĚZEŇSKÉ SLUŽBY
§ 2 - Úkoly Vězeňské služby
§ 3  
§ 4  
HLAVA DRUHÁ - POVINNOSTI A OPRÁVNĚNÍ PŘÍSLUŠNÍKA
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10 - Požadování vysvětlování
§ 11 - Osobní prohlídka a jiné podobné úkony
§ 12 - Odnětí věci
§ 13 - Střežení objektů
§ 14  
§ 15 - Pátrání po prchajících osobách
§ 16 - Používání zvláštních prostředků při předcházení a odhalování trestné činnosti
§ 17 - Donucovací prostředky
§ 18 - Použití střelné zbraně
§ 19 - Omezení při použití donucovacích prostředků a střelné zbraně
§ 20 - Povinnost příslušníka po použití donucovacího prostředku a střelné zbraně
§ 21 - Služební zákroky pod jednotným velením
HLAVA TŘETÍ - POVINNOSTI A OPRÁVNĚNÍ PŘÍSLUŠNÍKA PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ JUSTIČNÍ STRÁŽE
§ 22  
HLAVA ČTVRTÁ - NÁHRADA ŠKODY
§ 23  
HLAVA PÁTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
§ 28  
§ 29  
§ 30  
Zavřít
MENU