546/1992 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky

Částka: 110 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 8. prosince 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 18. listopadu 1992 Nabývá účinnosti: 8. prosince 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 503/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2013
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
546

ZÁKON

České národní rady

ze dne 18. listopadu 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky


      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

      Zákon České národní rady č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky se mění a doplňuje takto:

      1. § 4 zní:


"§ 4

      Nejvyšším orgánem Pozemkového fondu je presidium, jež se skládá z devíti členů. Předsedou presidia je ministr zemědělství České republiky. Místopředsedu a další členy volí Česká národní rada na návrh vlády na dobu pěti let z řad odborníků. Místopředsedu a další členy presidia může Česká národní rada odvolat i před uplynutím jejich funkčního období.".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU