542/1992 Sb.Ústavní zákon o zániku České a Slovenské Federativní Republiky

Částka: 110 Druh předpisu: Ústavní zákon
Rozeslána dne: 8. prosince 1992 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 25. listopadu 1992 Nabývá účinnosti: 8. prosince 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
542

ÚSTAVNÍ ZÁKON

ze dne 25. listopadu 1992

o zániku České a Slovenské Federativní Republiky

      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky respektujíc usnesení České národní rady a Národní rady Slovenské republiky usneslo se na tomto ústavním zákoně:


Čl. 1

      (1) Uplynutím dne 31. prosince 1992 zaniká Česká a Slovenská Federativní Republika.

      (2) Nástupnickými státy České a Slovenské Federativní Republiky jsou Česká republika a Slovenská republika.


Čl. 2

      Působnost České a Slovenské Federativní Republiky, která jí byla svěřena ústavními a jinými zákony, přechází na Českou republiku a na Slovenskou republiku dnem 1. ledna 1993.


Čl. 3

      (1) Zánikem České a Slovenské Federativní Republiky zanikají státní orgány České a Slovenské Federativní Republiky. Současně zanikají ozbrojené síly a ozbrojené bezpečnostní sbory České a Slovenské Federativní Republiky a rozpočtové a příspěvkové organizace napojené na státní rozpočet České a Slovenské federativní Republiky a státní organizace v působnosti České a Slovenské Federativní Republiky, které byly zřízeny zákonem.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. 1  
Čl. 2  
Čl. 3  
Čl. 4  
Čl. 5  
Čl. 6  
Čl. 7  
Čl. 8  
Čl. 9  
Zavřít
MENU