525/1992 Sb.Vyhláška ministerstva hospodářství České republiky, ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, ministerstva vnitra České republiky, ministerstva zdravotnictví České republiky a ministerstva zemědělství České republiky k provádění kvalifikačních zkoušek nahrazujících odbornou způsobilost pro provozování některých živností

Částka: 105 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 20. listopadu 1992 Autor předpisu: Ministerstvo hospodářství
Přijato: 2. listopadu 1992 Nabývá účinnosti: 20. listopadu 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 154/1996 Sb. Pozbývá platnosti: 5. června 1996
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU