517/1992 Sb.Zákon České národní rady o České tiskové kanceláři

Částka: 104 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. listopadu 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 21. října 1992 Nabývá účinnosti: 15. listopadu 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
517

ZÁKON

České národní rady

ze dne 21. října 1992

o České tiskové kanceláři


      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


§ 1

      (1) Zřizuje se Česká tisková kancelář (dále jen "tisková kancelář") se sídlem v Praze. Tisková kancelář zanikne převodem majetkových a jiných práv podle odstavce 2.

      (2) Tisková kancelář je právnickou osobou, která nakládá s vlastním majetkem jehož základem je majetek převedená z Československé tiskové kanceláře,1) a to do doby převodu všech majetkových a jiných práv tiskové kanceláře na jiný právní subjekt zvláštním zákonem nebo postupem podle zvláštního zákona. Tisková kancelář vlastními úkony nabývá práv a zavazuje se. tisková kancelář se zapisuje do obchodního rejstříku. tisková kancelář používá zkratku ČTK.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
Zavřít
MENU