495/1992 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže

Částka: 098 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. října 1992 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 8. října 1992 Nabývá účinnosti: 29. října 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 143/2001 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2001
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
495

ZÁKON

ze dne 8. října 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže


      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


Čl. I

      Zákon č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, se mění a doplňuje takto:

      1. § 10 odst. 1 a 2 zní:

      "(1) Působnost úřadu pro hospodářskou soutěž vykonává

a)
Úřad pro hospodářskou soutěž České republiky, jde-li o ochranu proti omezování nebo vylučování soutěže, které vyvolává nebo může vyvolat účinky na území České republiky,

b)
Slovenský protimonopolní úřad, jde-li o ochranu proti omezování nebo vylučování soutěže, které vyvolává nebo může vyvolat účinky na území Slovenské republiky.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III  
Zavřít
MENU