480/1992 Sb.Zákon o hmotném zabezpečení vojáků a žáků škol ozbrojených sil a jejich odpovědnosti za škodu

Částka: 096 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 26. října 1992 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 2. října 1992 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 220/1999 Sb. Pozbývá platnosti: 1. prosince 1999
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
480

ZÁKON

ze dne 2. října 1992

o hmotném zabezpečení vojáků a žáků škol ozbrojených sil a jejich odpovědnosti za škodu


      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

Rozsah platnosti

      Tento zákon upravuje:

a)
hmotné zabezpečení vojáků Československé armády a vojsk ministerstva vnitra (dále jen "vojáci") a žáků škol ozbrojených sil, kteří se připravují pro službu vojáka z povolání a nejsou vojáky v činné službě (dále jen "žáci škol");

b)
odpovědnost vojáků a žáků škol za škodu.


ČÁST PRVNÍ

HMOTNÉ ZABEZPEČENÍ VOJÁKŮ A ŽÁKŮ ŠKOL

§ 2

      (1) Hmotné zabezpečení vojáků a žáků škol zahrnuje peněžní a naturální náležitosti.

      (2) Naturálními náležitostmi se rozumí výstrojní, proviantní a přepravní náležitosti a ubytování.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Rozsah platnosti
ČÁST PRVNÍ - HMOTNÉ ZABEZPEČENÍ VOJÁKŮ A ŽÁKŮ ŠKOL
§ 2  
§ 3 - Peněžní náležitosti
§ 4  
§ 5  
§ 6 - Jednorázová peněžní výpomoc
§ 7 - Náborový příspěvek
§ 8 - Cestovní náhrady
§ 9 - Promlčení
ČÁST DRUHÁ - ODPOVĚDNOST VOJÁKŮ A ŽÁKŮ ŠKOL ZA ŠKODU
§ 10  
ČÁST TŘETÍ - PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
Zavřít
MENU