479/1992 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění zákona č. 54/1987 Sb. a zákona č. 194/1988 Sb.

Částka: 096 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 26. října 1992 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 24. září 1992 Nabývá účinnosti: 26. října 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 22/1997 Sb. Pozbývá platnosti: 1. září 1997
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

479

 

ZÁKON

ze dne 24. září 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění zákona č. 54/1987 Sb. a zákona č. 194/1988 Sb.

 

 

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

 

Čl. I

 

Zákon č. 30/1968 Sb., o státním zkušebnictví, ve znění zákona č. 54/1987 Sb. a zákona č. 194/1988 Sb., se mění a doplňuje takto:

 

1. V § 6 odst. 2 se vypouští slova ", které jsou mu podřízeny, nebo jiným organizacím" a slova "a po dohodě s jejich nadřízenými orgány".

 

2. V § 13 odst. 1 se vypouští slova "se souhlasem svého nadřízeného orgánu".

. . .

Zavřít
MENU