474/1992 Sb.Zákon České národní rady o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky

Částka: 095 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. října 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 23. září 1992 Nabývá účinnosti: 31. října 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
474

ZÁKON

České národní rady

ze dne 23. září 1992

o opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky


      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

      (1) Zřizují se tyto ústřední orgány státní správy České republiky, v jejichž čele je člen vlády České republiky:

a)
ministerstvo hospodářství,

b)
ministerstvo průmyslu a obchodu,

c)
ministerstvo pro hospodářskou soutěž.

      (2) Sídlem ministerstva pro hospodářskou soutěž je Brno.

      (3) Zrušují se tyto ústřední orgány státní správy České republiky:

a)
ministerstvo pro hospodářskou politiku a rozvoj,

b)
ministerstvo průmyslu,

c)
ministerstvo obchodu a cestovního ruchu,

d)
Český úřad pro hospodářskou soutěž.

      (4) Dosavadní působnost vyplývající ze zákonů a dalších obecně závazných právních předpisů přechází

a)
z ministerstva pro hospodářskou politiku a rozvoj,

1.
ve věcech energetiky, teplárenství, plynárenství, těžby ropy a zemního plynu, těžby, úpravy a zušlechťování tuhých paliv, rud, radioaktivních surovin a magnezitu a tvorby zahraničně ekonomické politiky včetně zahraničních investic a řízení České energetické inspekce na ministerstvo průmyslu a obchodu,

2.
ve věcech vědní politiky a vývoje technologií na ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,

3.
v ostatních věcech na ministerstvo hospodářství,

b)
z ministerstva průmyslu na ministerstvo průmyslu a obchodu,

c)
z ministerstva obchodu a cestovního ruchu
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Čl. IV  
Čl. V  
Zavřít
MENU