457/1992 Sb.Devizový zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn a doplnění)

Částka: 091 Druh předpisu: Úplné znění zákona
Rozeslána dne: 5. října 1992 Autor předpisu: Parlament
Přijato: Nabývá účinnosti: 1. července 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 219/1995 Sb. Pozbývá platnosti: 1. října 1995
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu není prozatím dostupný.
Zavřít
MENU