399/1992 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se stanoví bližší podmínky postupu při sjednávání dohod mezi zaměstnavateli a úřady práce při omezení provozní činnosti v souvislosti s přechodem na nový podnikatelský program

Částka: 081 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 24. července 1992 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 7. července 1992 Nabývá účinnosti: 24. července 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 435/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 1. října 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
399

VYHLÁŠKA

ministerstva práce a sociálních věcí České republiky

ze dne 7. července 1992,

kterou se stanoví bližší podmínky postupu při sjednávání dohod mezi zaměstnavateli a úřady práce při omezení provozní činnosti v souvislosti s přechodem na nový podnikatelský program


      Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky stanoví podle § 31 odst. 4 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 231/1992 Sb., (dále jen "zákon") v dohodě s ministerstvem pro hospodářskou politiku a rozvoj České republiky:


§ 1

      Tato vyhláška upravuje bližší podmínky postupu při sjednávání dohod mezi úřady práce a zaměstnavateli o omezení provozní činnosti a poskytnutí příspěvku na základě těchto dohod k částečné úhradě náhrady mzdy poskytované zaměstnancům podle pracovně-právních předpisů (dále jen "příspěvek") v souvislosti s přechodem na nový podnikatelský program podle zákona.1)
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
Zavřít
MENU