369/1992 Sb.Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 62/1988 Sb., o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu, ve znění zákona České národní rady č. 543/1991 Sb.

Částka: 075 Druh předpisu: Zákonné opatření
Rozeslána dne: 15. července 1992 Autor předpisu: Předsednictvo České národní rady
Přijato: 11. června 1992 Nabývá účinnosti: 15. července 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem op82/1992/7 Sb. Pozbývá platnosti: 14. srpna 1992
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU