359/1992 Sb.Zákon České národní rady o zeměměřických a katastrálních orgánech

Částka: 073 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 7. července 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 7. května 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
359

ZÁKON

České národní rady

ze dne 7. května 1992

o zeměměřických a katastrálních orgánech


      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

ZEMĚMĚŘICKÉ A KATASTRÁLNÍ ORGÁNY A JEJICH PŮSOBNOST

§ 1

      (1) Zřizuje se Český úřad zeměměřický a katastrální (dále jen "Úřad"), jako ústřední orgán státní správy geodézie a kartografie (dále jen "zeměměřictví") a katastru nemovitostí České republiky se sídlem v Praze.

      (2) V čele Úřadu je předseda, kterého jmenuje a odvolává vláda České republiky.


§ 2

      (1) Zřizují se zeměměřické a katastrální inspektoráty (dále jen "inspektoráty") a katastrální úřady jako územní orgány státní správy zeměměřictví a katastru nemovitostí České republiky.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZEMĚMĚŘICKÉ A KATASTRÁLNÍ ORGÁNY A JEJICH PŮSOBNOST
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
ČÁST DRUHÁ - PORUŠENÍ POŘÁDKU NA ÚSEKU ZEMĚMĚŘICTVÍ
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
ČÁST TŘETÍ - ZMĚNA ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY č. 2/1969 Sb. O ZŘÍZENÍ MINISTERSTEV A JINÝCH ÚSTŘEDNÍCH ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY ČESKÉ REPUBLIKY, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ
§ 11  
ČÁST ČTVRTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 12  
§ 13  
§ 14  
Zavřít
MENU