347/1992 Sb.Zákonné opatření předsednictva České národní rady, kterým se mění zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

Částka: 072 Druh předpisu: Zákonné opatření
Rozeslána dne: 30. června 1992 Autor předpisu: Předseda parlamentu
Přijato: 4. června 1992 Nabývá účinnosti: 30. června 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
347

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ

předsednictva České národní rady

ze dne 4. června 1992,

kterým se mění zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny


      Předsednictvo České národní rady se usneslo podle čl. 121 odst. 3 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, na tomto zákonném opatření:


Čl. I

      Zákon České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, se mění takto:

      1. § 76 odst. 5 zní:

      "(5) Na území hlavního města Prahy vykonávají státní správu v ochraně přírody a krajiny

a)
Magistrátní úřad hlavního města Prahy39) s působností okresního úřadu podle § 77,

b)
orgány městských částí39) s působností obecních úřadů a pověřených obecních úřadů podle tohoto zákona kromě působnosti podle § 76 odst. 2 písm. a) až d).".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU