324/1992 Sb.Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky, kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 21/1991 Sb., o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců

Částka: 066 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. června 1992 Autor předpisu: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Přijato: 27. května 1992 Nabývá účinnosti: 30. června 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 435/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 1. října 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
324

VYHLÁŠKA

ministerstva práce a sociálních věcí České republiky

ze dne 27. května 1992,

kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 21/1991 Sb., o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců


      Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky stanoví podle § 31 odst. 2 zákona č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, v dohodě s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky:


Čl. I

      Vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České republiky č. 21/1991 Sb., o bližších podmínkách zabezpečování rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zaměstnanců, se mění a doplňuje takto:

      1. V § 1 odst. 2 se vypouštějí slova "pomaturitní studium,3) kombinace teoretické a praktické přípravy," a za slovo "formy" se vkládají slova "středoškolského nebo".
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU