316/1992 Sb.Vyhláška federálního ministerstva dopravy, kterou se mění vyhláška federálního ministerstva dopravy a spojů č. 190/1988 Sb., kterou se stanoví pevné částky náhrad za způsobení malých poruch v provozu vlaku na celostátních dráhách a vlečkách

Částka: 063 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 25. června 1992 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 21. května 1992 Nabývá účinnosti: 1. července 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 266/1994 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1995
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu není prozatím dostupný.
Zavřít
MENU