284/1992 Sb.Nařízení vlády České a Slovenské Federativní Republiky o opatřeních hospodářské mobilizace

Částka: 059 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 15. června 1992 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 30. dubna 1992 Nabývá účinnosti: 15. června 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 500/2000 Sb. Pozbývá platnosti: 31. prosince 2000
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
284

NAŘÍZENÍ

vlády České a Slovenské Federativní Republiky

ze dne 30. dubna 1992

o opatřeních hospodářské mobilizace


      Vláda České a Slovenské Federativní Republiky nařizuje podle článku 79 ústavního zákona č. 143/1968 Sb., o československé federaci, k provedení zákona č. 40/1961 Sb., o obraně Československé socialistické republiky:


§ 1

      (1) Opatření hospodářské mobilizace jsou prováděna s cílem připravit fungování hospodářství k zajištění nezbytných potřeb ozbrojených sil a obyvatelstva při branné pohotovosti státu. Připravují se tak, aby byla využitelná i v jiných krizových situacích, kterými se rozumí živelní pohroma, ekologická katastrofa, velká průmyslová havárie a popřípadě další mimořádná situace velkého rozsahu.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
Zavřít
MENU