280/1992 Sb.Zákon České národní rady o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách

Částka: 058 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. června 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 28. dubna 1992 Nabývá účinnosti: 1. července 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
280

ZÁKON

České národní rady

ze dne 28. dubna 1992

o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách


      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

Základní ustanovení

§ 1

      Tento zákon upravuje vznik, činnost a zánik resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťoven1) (dále jen "zaměstnanecká pojišťovna") a jejich vztah k Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky.2)


§ 2

Druhy zaměstnaneckých pojišťoven

      (1) Resortní zaměstnaneckou pojišťovnou je pojišťovna, která provádí všeobecné zdravotní pojištění zejména pro zaměstnance všech organizací založených nebo zřízených jedním ministerstvem České republiky anebo podléhající ucelené části tohoto ministerstva.

      (2) Oborovou zaměstnaneckou pojišťovnou je pojišťovna, která provádí všeobecné zdravotní pojištění zejména pro zaměstnance jednoho oboru.

      (3) Podnikovou zaměstnaneckou pojišťovnou je pojišťovna, která provádí všeobecné zdravotní pojištění zejména pro zaměstnance jednoho nebo více podniků.

      (4) Další zaměstnaneckou pojišťovnou je pojišťovna s meziresortní a mezioborovou působností.


§ 3

Zřizovatel zaměstnanecké pojišťovny

      Zaměstnaneckou pojišťovnu zřizuje na základě žádosti podnikatelských subjektů nebo příslušného ministerstva (dále jen "žadatel") svým rozhodnutím ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky (dále jen "zřizovatel").§ 4

Podmínky vzniku zaměstnanecké pojišťovny

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Základní ustanovení
§ 1  
§ 2 - Druhy zaměstnaneckých pojišťoven
§ 3 - Zřizovatel zaměstnanecké pojišťovny
§ 4 - Podmínky vzniku zaměstnanecké pojišťovny
§ 5 - Postavení zaměstnanecké pojišťovny
§ 6  
§ 7 - Osobní rozsah pojištění
§ 8 - Rozsah činnosti zaměstnanecké pojišťovny
ČÁST DRUHÁ - Organizační struktura a orgány zaměstnanecké pojišťovny
§ 9  
§ 10  
ČÁST TŘETÍ - Hospodaření zaměstnaneckých pojišťoven
§ 11 - Majetek zaměstnanecké pojišťovny
§ 12 - Příjmy zaměstnanecké pojišťovny
§ 13 - Výdaje zaměstnanecké pojišťovny
§ 14  
§ 15 - Pojistný plán
§ 16 - Fondy zaměstnanecké pojišťovny
§ 17 - Základní fond zdravotního pojištění zaměstnanecké pojišťovny
§ 18 - Rezervní fond zaměstnanecké pojišťovny
§ 19 - Nakládání s finančními prostředky
§ 20 - Osvobození od daní
ČÁST ČTVRTÁ - Informační systém zaměstnanecké pojišťovny
§ 21  
§ 22 - Povinnost mlčenlivosti
ČÁST PÁTÁ - Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
§ 23  
§ 24  
§ 25  
§ 26  
§ 27  
Zavřít
MENU