265/1992 Sb.Zákon o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem

Částka: 056 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 10. června 1992 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 28. dubna 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 256/2013 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
265

ZÁKON

ze dne 28. dubna 1992

o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem


      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


§ 1

Účel zákona

      (1) Do katastrů nemovitostí zřízených zákony národních rad (dále jen "katastr") a vedených příslušnými orgány České republiky a příslušnými orgány Slovenské republiky (dále jen "příslušné orgány republik") se zapisují práva k nemovitostem, a to vlastnické právo, zástavní právo, právo odpovídající věcnému břemeni, předkupní právo, pokud má mít účinky věcného práva, a jiná práva, pokud byla zřízena jako věcná práva k nemovitostem.

      (2) Do katastru se zapisují i další práva, pokud tak stanoví zákony národních rad.
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Účel zákona
§ 2 - Vklad
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Záznam
§ 8  
§ 9 - Poznámka
§ 10  
§ 11 - Společná ustanovení
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15 - Přechodná a závěrečná ustanovení
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
Zavřít
MENU