246/1992 Sb.Zákon České národní rady na ochranu zvířat proti týrání

Částka: 050 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. května 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 29. dubna 1992 Nabývá účinnosti: 29. května 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
246

ZÁKON

České národní rady

ze dne 15. dubna 1992

na ochranu zvířat proti týrání


      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

      Zvířata jsou stejně jako člověk živými tvory, schopnými na různém stupni pociťovat bolest a utrpení, a zasluhují si proto pozornost, péči a ochranu ze strany člověka.


ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Účel zákona

      Účelem zákona je chránit zvířata, jež jsou živými tvory schopnými pociťovat bolest a utrpení, před týráním, poškozováním jejich zdraví a jejich usmrcením bez důvodu, pokud byly způsobeny, byť i z nedbalosti, člověkem.


§ 2

      (1) Zakazuje se týrání zvířat jak volně žijících, tak i chovaných v lidské péči.

      (2) Zakazují se všechny formy propagace týrání zvířat.


§ 3

      Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)
chovatelem každá právnická nebo fyzická osoba, která chová zvíře nebo zvířata, obchoduje se zvířaty, provozuje jatky za účelem získávání trvalého zdroje peněžních příjmů, provádí pokusy na zvířatech nebo provozuje zoologické zahrady,

b)
zvířetem obratlovec kromě člověka, nikoliv však plody (féty) nebo embrya,

c)
pokusným zvířetem zvíře, které je použito k pokusným účelům; je s ním manipulováno a jsou vytvářeny a navozovány procesy, které v přirozených podmínkách neexistují,

d)
volně žijícím zvířetem zvíře, které se vyskytuje v přírodě a není v přímé péči člověka,

e)
zvířetem v zájmovém chovu zvíře, u kterého hospodářský efekt není hlavním účelem chovu, a to buď chované v prostorách k tomu určených nebo v domácnosti, jehož chov slouží především zájmové činnosti nebo osobní spotřebě,
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Účel zákona
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
ČÁST DRUHÁ - OCHRANA HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT, ZVÍŘAT V ZÁJMOVÝCH CHOVECH A VOLNĚ ŽIJÍCÍCH ZVÍŘAT
§ 9 - Ochrana hospodářských zvířat
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13 - Ochrana zvířat v zájmových chovech
§ 14 - Ochrana volně žijících zvířat
ČÁST TŘETÍ - OCHRANA POKUSNÝCH ZVÍŘAT
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
ČÁST ČTVRTÁ - ORGÁNY OCHRANY ZVÍŘAT
§ 19  
§ 20 - Ministerstvo
§ 21 - Ústřední komise
§ 22 - Orgány veterinární správy
§ 23 - Příslušné státní orgány
§ 24 - Obce
§ 25  
§ 26  
ČÁST PÁTÁ - SPRÁVNÍ DELIKTY CHOVATELŮ A PŘESTUPKY
§ 27 - Správní delikty chovatelů
§ 28 - Přestupky
ČÁST ŠESTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 29  
§ 30  
Zavřít
MENU