228/1992 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje devizový zákon č. 528/1990 Sb.

Částka: 048 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. května 1992 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. května 1992 Nabývá účinnosti: 1. července 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 219/1995 Sb. Pozbývá platnosti: 1. října 1995
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu není prozatím dostupný.
Zavřít
MENU