214/1992 Sb.Zákon o burze cenných papírů

Částka: 042 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 22. května 1992 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 21. dubna 1992 Nabývá účinnosti: 22. května 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 256/2004 Sb. Pozbývá platnosti: 1. května 2004
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
214

ZÁKON

ze dne 21. dubna 1992

o burze cenných papírů


      Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Burza cenných papírů

      (1) Burza cenných papírů (dále jen "burza") je právnickou osobou oprávněnou organizovat na určeném místě a ve stanovenou dobu prostřednictvím oprávněných osob poptávku a nabídku cenných papírů.

      (2) Na burze se obchoduje s akciemi a dalšími cennými papíry, s nimiž je spojeno právo týkající se majetkové účasti na podnikání, dluhopisy, jakož i s dividendovými a úrokovými kupóny.

      (3) Burza je akciovou společností, pro kterou platí ustanovení obchodního zákoníku1) s odchylkami uvedenými v tomto zákoně.

      (4) Burzu může založit nejméně deset zakladatelů.

      (5) Burza nemůže být založena veřejným upisováním akcií.2)

      (6) Jiné osoby než burzy zřízené podle tohoto zákona nemohou ve svém obchodním názvu nebo jménu použít označení burza cenných papírů.


§ 2

Povolení ke vzniku a zrušení burzy

      Ke vzniku burzy, k jejímu rozdělení, sloučení nebo splynutí s jinou burzou, jakož i k jejímu zrušení bez právního nástupce je třeba povolení, které uděluje na žádost zakladatelů ministerstvo financí České republiky nebo ministerstvo financí Slovenské republiky, příslušné podle sídla burzy, popřípadě v dohodě obě tato ministerstva, jde-li o sloučení či splynutí burz se sídly v obou republikách nebo o rozdělení burzy na burzy se sídly v obou republikách.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Burza cenných papírů
§ 2 - Povolení ke vzniku a zrušení burzy
§ 3  
§ 4 - Akcie burzy
ČÁST DRUHÁ  
§ 5 - Orgány burzy
§ 6 - Valná hromada akcionářů burzy
§ 7 - Burzovní komora
§ 8 - Práva a povinnosti burzovní komory
§ 9 - Předseda burzovní komory
§ 10 - Dozorčí rada
§ 11 - Burzovní výbory
§ 12 - Generální tajemník burzy
ČÁST TŘETÍ - BURZOVNÍ OBCHOD
§ 13  
§ 14 - Oprávnění k nákupu a prodeji cenných papírů na burze
§ 15  
§ 16  
§ 17 - Zprostředkování nákupu a prodeje cenných papírů na burze
§ 18 - Práva a povinnosti účastníků burzovního obchodu
§ 19  
§ 20  
ČÁST ČTVRTÁ - PŘIJETÍ CENNÉHO PAPÍRU K BURZOVNÍMU OBCHODU
§ 21  
§ 22 - Žádost o přijetí cenného papíru k burzovnímu obchodu
§ 23  
§ 24  
ČÁST PÁTÁ - URČOVÁNÍ KURSU CENNÝCH PAPÍRŮ A VYPOŘÁDÁNÍ BURZOVNÍCH OBCHODŮ
§ 25  
§ 26  
§ 27 - Vypořádání jednotlivých burzovních obchodů
ČÁST ŠESTÁ - BURZOVNÍ DOHODCI
§ 28  
ČÁST SEDMÁ - SPORY Z BURZOVNÍHO OBCHODU
§ 29  
§ 30 - Burzovní rozhodčí soud
ČÁST OSMÁ - SANKCE
§ 31  
ČÁST DEVÁTÁ - STÁTNÍ DOZOR
§ 32  
§ 33  
ČÁST DESÁTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 34  
Zavřít
MENU