209/1992 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a Protokolů na tuto Úmluvu navazujících

Částka: 041 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 15. května 1992 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 21. února 1991 Nabývá účinnosti: 18. března 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
209

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí

      Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 21. února 1991 byla v Madridu podepsána jménem České a Slovenské Federativní Republiky Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5 a 8, sjednaná v Římě dne 4. listopadu 1950, a tyto další smluvní dokumenty na tuto Úmluvu navazující:

Dodatkový protokol, sjednaný v Paříži dne 20. března 1952,
Protokol č. 2, sjednaný ve Štrasburku dne 6. května 1963,
Protokol č. 4, sjednaný ve Štrasburku dne 16. září 1963,
Protokol č. 6, sjednaný ve Štrasburku dne 28. dubna 1983, a
Protokol č. 7, sjednaný ve Štrasburku dne 22. listopadu 1984.

      S Úmluvou i Protokoly vyslovilo souhlas Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky a prezident České a Slovenské Federativní Republiky je ratifikoval s tím, že Česká a Slovenská Federativní Republika podle článku 64 Úmluvy činí výhradu k článkům 5 a 6 Úmluvy v tom smyslu, že tato ustanovení nebrání ukládání kázeňského trestu vězení podle § 17 zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků. Ratifikační listiny byly uloženy u generálního tajemníka Rady Evropy, depozitáře Úmluvy, dne 18. března 1992.

      Při ratifikaci Úmluvy bylo učiněno prohlášení:

Česká a Slovenská Federativní Republika prohlašuje, že po dobu pěti let, která se bude mlčky prodlužovat vždy o období dalších pěti let, pokud Česká a Slovenská Federativní Republika své prohlášení neodvolá před uplynutím probíhajícího období:
. . .

Obsah předpisu:
ÚMLUVA - o ochraně lidských práv a základních svobod ve znění protokolů č. 3, 5 a 8
Článek 1  
HLAVA I  
Článek 2  
Článek 3  
Článek 4  
Článek 5  
Článek 6  
Článek 7  
Článek 8  
Článek 9  
Článek 10  
Článek 11  
Článek 12  
Článek 13  
Článek 14  
Článek 15  
Článek 16  
Článek 17  
Článek 18  
HLAVA II  
Článek 19  
HLAVA III  
Článek 20  
Článek 21  
Článek 22  
Článek 23  
Článek 24  
Článek 25  
Článek 26  
Článek 27  
Článek 28  
Článek 29  
Článek 30  
Článek 31  
Článek 32  
Článek 33  
Článek 34  
Článek 35  
Článek 36  
Článek 37  
HLAVA IV  
Článek 38  
Článek 39  
Článek 40  
Článek 41  
Článek 42  
Článek 43  
Článek 44  
Článek 45  
Článek 46  
Článek 47  
Článek 48  
Článek 49  
Článek 50  
Článek 51  
Článek 52  
Článek 53  
Článek 54  
Článek 55  
Článek 56  
HLAVA V  
Článek 57  
Článek 58  
Článek 59  
Článek 60  
Článek 61  
Článek 62  
Článek 63  
Článek 64  
Článek 65  
Článek 66  
Dodatkový protokol - k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod
Článek 1  
Článek 2  
Článek 3  
Článek 4  
Článek 5  
Článek 6  
Protokol č. 2 - k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, který přiznává Evropskému soudu pro lidská práva pravomoc vydávat posudky
Článek 1  
Článek 2  
Článek 3  
Článek 4  
Článek 5  
Protokol č. 4 - k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod přiznávající některá práva a svobody jiné než ty, které jsou již uvedeny v Úmluvě a v prvním dodatkovém protokolu k Úmluvě
Článek 1  
Článek 2  
Článek 3  
Článek 4  
Článek 5  
Článek 6  
Článek 7  
Protokol č. 6 - k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod týkající se zrušení trestu smrti
Článek 1  
Článek 2  
Článek 3  
Článek 4  
Článek 5  
Článek 6  
Článek 7  
Článek 8  
Článek 9  
Protokol č. 7 - k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod
Článek 1  
Článek 2  
Článek 3  
Článek 4  
Článek 5  
Článek 6  
Článek 7  
Článek 8  
Článek 9  
Článek 10  
Zavřít
MENU