165/1992 Sb.Zákon České národní rady, kterým se zrušují některé právní předpisy z odvětví kultury

Částka: 036 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. dubna 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 19. března 1992 Nabývá účinnosti: 15. dubna 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
165
ZÁKON
České národní rady
ze dne 19. března 1992,
kterým se zrušují některé právní předpisy z odvětví kultury


        Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:

Čl. I

        Zrušují se:

    1.
ustanovení § 1, 3, 4, § 5 odst. 2, 5, 6, § 6 až 15, § 17 až 33, 34 odst. 2, § 35 až 38 zákona České národní rady č. 33/1978 Sb., o divadelní činnosti (divadelní zákon), ve znění zákona České národní rady č. 122/1989 Sb., zákona České národní rady š. 127/1990 Sb., a zákona České národní rady č. 425/1990 Sb.,
    2.
vyhláška ministerstva kultury České socialistické republiky č. 75/1978 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení divadelního zákona, ve znění vyhlášky č. 198/1989 Sb., a zákona České národní rady č. 127/1990 Sb.,
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU