159/1992 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona České národní rady č. 575/1990 Sb.

Částka: 035 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 1. dubna 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 17. března 1992 Nabývá účinnosti: 1. dubna 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 250/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
159

ZÁKON

České národní rady

ze dne 17. března 1992,

kterým se mění a doplňuje zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona České národní rady č. 575/1990 Sb.


      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

      Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění zákona České národní rady č. 575/1990 Sb., se s působností pro Českou republiku mění a doplňuje takto:

      1. § 1 z ní:


"§ 1

      (1) Státní odborný dozor nad bezpečností práce a technických zařízení a nad dodržováním stanovených pracovních podmínek podle tohoto zákona vykonávají orgány státního odborného dozoru, jimiž jsou Český úřad bezpečnosti práce a inspektoráty bezpečnosti práce (dále jen "orgány státního odborného dozoru").
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU