102/1992 Sb.Zákon České národní rady, kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník

Částka: 025 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 5. března 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 19. února 1992 Nabývá účinnosti: 5. března 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
102

ZÁKON

České národní rady

ze dne 19. února 1992,

kterým se upravují některé otázky související s vydáním zákona č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník


      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

Působnost obcí při zajišťování bytové náhrady

§ 1

      (1) Nemůže-li pronajímatel, který vypověděl nájem bytu s přivolením soudu, nebo ten, v jehož prospěch byla rozhodnutím soudu stanovena jiným osobám povinnost vyklidit byt, zajistit bytovou náhradu,1) může požádat o zajištění této náhrady u obce, na jejímž území je byt, který má být vyklizen. Stejně postupuje pronajímatel, jestliže stavební úřad povolil odstranění stavby.2)

      (2) O zajištění bytové náhrady pro toho z rozvedených manželů, který podle rozhodnutí soudu nebo podle dohody rozvedených manželů má povinnost po zrušení společného nájmu se z bytu vystěhovat, může požádat kterýkoliv z rozvedených manželů.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Působnost obcí při zajišťování bytové náhrady
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
ČÁST DRUHÁ - Služební byty, byty zvláštního určení a byty v domech zvláštního určení
§ 7  
§ 8  
§ 9  
§ 10  
ČÁST TŘETÍ - Stanovení působnosti orgánů místní správy k provádění některých ustanovení občanského zákoníku
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
ČÁST ČTVRTÁ - Ustanovení přechodná a závěrečná
§ 15  
§ 16  
§ 17  
Zavřít
MENU