19/1992 Sb.Zákon České národní rady o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky

Částka: 004 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 16. ledna 1992 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 16. prosince 1991 Nabývá účinnosti: 16. ledna 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
19

ZÁKON

České národní rady

ze dne 16. prosince 1991

o některých opatřeních týkajících se působnosti ministerstev České republiky


      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I

      Zákon České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České socialistické republiky, ve znění zákona České národní rady č. 34/1970 Sb., zákona České národní rady č. 60/1988 Sb., zákona České národní rady č. 173/1989 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 9/1990 Sb., zákona České národní rady č. 93/1990 Sb., zákona České národní rady č. 126/1990 Sb., zákona České národní rady č. 203/1990 Sb., zákona České národní rady č. 288/1990 Sb., zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., zákona České národní rady č. 575/1990 Sb., zákona České národní rady č. 173/1991 Sb. a zákona České národní rady č. 283/1991 Sb., se doplňuje takto:
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU