19/1992/1 Sb.Redakční sdělení o opravě chyby

Částka: 019 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 17. března 1992 Autor předpisu: Redakce Sbírky zákonů
Přijato: Nabývá účinnosti: 17. března 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


REDAKČNÍ  SDĚLENÍ

 

o opravě chyby

 

ve sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 411/1991 Sb., o sjednání

Úmluvy o ochraně mzdy (č. 95), v českém i slovenském vydání

 

Článek 2 odst. 2 Úmluvy má správně znít:

„2. Příslušný orgán může po projednání s přímo zúčastněnými organizacemi zaměstnavatelů a pracovníků, pokud existují, vyjmout z provádění všech nebo některých ustanovení této úmluvy skupiny osob, jejichž poměry a podmínky zaměstnání jsou takové, že by nebylo vhodné vztahovat na ně provádění všech nebo některých výše zmíněných ustanovení, a jež nejsou zaměstnány manuální prací nebo jsou zaměstnány domácí službou či podobným zaměstnáním.“.

 

Redakce

Zavřít
MENU