13/1992/1 Sb.Redakční sdělení o opravě chyb

Částka: 013 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 14. února 1992 Autor předpisu: Redakce Sbírky zákonů
Přijato: Nabývá účinnosti: 14. února 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

REDAKČNÍ SDĚLENÍ

 

o opravě chyb

 

1. v zákonu České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění, v českém i slovenském vydání,

 

2. v zákonu České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii, v českém i slovenském vydání,

 

3. v zákonu České národní rady č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, v českém i slovenském vydání,

 

4. v opatření ministerstva vnitra Slovenské republiky, kterým se uveřejňuje seznam obcí tvořících územní obvody obvodních úřadů ve Slovenské republice, uveřejněném v částce 12/1991 Sb., v českém i slovenském vydání,

 

5. v opatření ministerstva vnitra Slovenské republiky, kterým se uveřejňuje seznam obcí tvořících jednotlivé okresy ve Slovenské republice, uveřejněném v částce 15/1991 Sb., v českém i slovenském vydání

. . .

Zavřít
MENU