8/1992/1 Sb.Redakční sdělení o opravě chyb

Částka: 008 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 27. ledna 1992 Autor předpisu: Redakce Sbírky zákonů
Přijato: Nabývá účinnosti: 27. ledna 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
REDAKČNÍ  SDĚLENÍ

o opravě chyb
v zákonu č. 509/1991 Sb., kterým se mění, doplňuje a upravuje občanský zákoník, v českém vydání

 

            V čl. I bodu 109 § 731 má správně znít:

 

㤠731

Pro zánik příkazní smlouvy se použijí přiměřeně ustanovení o zániku plné moci (§ 33b).“,

 

v § 777 v první větě mají místo slov „zprostředkovatelskou smlouvu“ správně být slova „zprostředkovávanou smlouvu“.

 

 

Redakce

MENU