8/1992/1 Sb.Redakční sdělení o opravě chyb

Částka: 008 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 27. ledna 1992 Autor předpisu: Redakce Sbírky zákonů
Přijato: Nabývá účinnosti: 27. ledna 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU