6/1992/1 Sb.Redakční sdělení o opravě chyby

Částka: 006 Druh předpisu: Redakční sdělení
Rozeslána dne: 23. ledna 1992 Autor předpisu: Redakce Sbírky zákonů
Přijato: Nabývá účinnosti: 23. ledna 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
REDAKČNÍ  SDĚLENÍ

o opravě chyby
 
v zákonu České národní rady č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, v českém i slovenském vydání

            V § 10 odst. 1 má druhá věta „Poplatek neplatí fyzické osoby mající trvalý pobyt nebo vlastníci nemovitosti ve vybraném místě, osoby jim blízké,13) manželé těchto osob a jejich děti.“ správně znít „Poplatek neplatí fyzické osoby mající trvalý pobyt nebo vlastnící nemovitosti ve vybraném místě, osoby jim blízké,13) manželé těchto osob a jejich děti.“.

Redakce
MENU