119/1992/1 Sb.Oznámení federálního ministerstva financí o vydání opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce

Částka: 119 Druh předpisu: Oznámení
Rozeslána dne: 21. prosince 1992 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 30. července 1992 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1993
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 309/1999 Sb. Pozbývá platnosti: 31. prosince 2003
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu je nyní ve zpracování. Pro jeho přednostní zpracování nás kontaktujte.
Zavřít
MENU