579/1991 Sb.Zákon České národní rady o státním rozpočtu České republiky na rok 1992 a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky)

Částka: 110 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 1991 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 19. prosince 1991 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
579

ZÁKON

České národní rady

ze dne 19. prosince 1991

o státním rozpočtu České republiky na rok 1992 a o změně a doplnění zákona České národní rady č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla republiky)


      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


ČÁST PRVNÍ

Státní rozpočet České republiky na rok 1992

§ 1

      (1) Celkové příjmy státního rozpočtu České republiky na rok 1992 (dále jen "státní rozpočet republiky") se stanoví částkou 255 865 029 000 Kčs, celkové výdaje státního rozpočtu republiky se stanoví částkou 255 865 029 000 Kčs (příloha č. 1).

      (2) Ve státním rozpočtu republiky jsou obsaženy finanční vztahy k rozpočtům okresních úřadů pro vyrovnání rozpočtů okresních úřadů a rozpočtů obcí, a to dotacemi v celkové výši 58 388 200 000 Kčs (příloha č. 2).

      (3) Rozdělení stanovených rozpočtových výdajů do jednotlivých kapitol státního rozpočtu republiky je uvedeno v příloze č. 3.


§ 2

      Podíly státního rozpočtu republiky na daních a odvodech společných pro státní rozpočty republik a státní rozpočet federace se stanoví takto:

a)
podíl na celostátním výnosu daně z obratu a dovozní daně ve výši 41,5 %,

b)
podíl na celostátním výnosu odvodu ze zisku a zemědělské daně ze zisku ve výši 41,5 %.


§ 3

      Česká republika může vydat v průběhu roku 1992 státní dluhopisy ve výši 8,7 mld. Kčs na dofinancování komplexní bytové výstavby. Dluhopisy budou splatné do pěti let ode dne jejich vydání.
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Státní rozpočet České republiky na rok 1992
§ 1  
§ 2  
§ 3  
§ 4  
§ 5  
ČÁST DRUHÁ - Změna a doplnění zákona o rozpočtových pravidlech republiky
§ 6  
ČÁST TŘETÍ  
§ 7  
Zavřít
MENU