578/1991 Sb.Zákon o státním rozpočtu federace na rok 1992 a o změně daňových a některých dalších zákonů

Částka: 110 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 1991 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 21. prosince 1991 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1992
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:

578
ZÁKON
ze dne 21. prosince 1991
o státním rozpočtu federace na rok 1992 a o změně daňových a některých dalších zákonů

 

        Federální shromáždění České a Slovenské Federativní republiky se usneslo na tomto zákoně:

 

ČÁST PRVNÍ
Státní rozpočet federace na rok 1992

§ 1

        (1) Celkové příjmy státního rozpočtu federace se stanoví částkou 134 700 000 tis. Kčs, celkové výdaje státního rozpočtu federace se stanoví částkou 134 700 000 tis. Kčs.

        (2) Celkový přehled příjmů a výdajů státního rozpočtu federace je uveden v příloze č. 1.

        (3) Rozdělení stanovených rozpočtových výdajů do jednotlivých kapitol státního rozpočtu federace je uvedeno v příloze č. 2. Rozdělení stanovených odvodů příspěvkových organizací a příjmů rozpočtových organizací do jednotlivých kapitol státního rozpočtu federace je uvedeno v příloze č. 3.

        (4) V celkových výdajích státního rozpočtu federace jsou zahrnuty

a) prostředky na úhradu státního vyrovnávacího příspěvku obyvatelstvu ve výši 21 100 000 tis. Kčs;

b) prostředky na zabezpečení státní politiky zaměstnanosti ve výši 11 000 000 tis. Kčs;

c) prostředky na zajištění potřeb národností a na celostátně regionální politiku ve výši 3 300 000 tis. Kčs;

d) dotace do Federálního fondu tržní regulace v zemědělství ve výši 5 000 000 tis. Kčs;

. . .

Zavřít
MENU