544/1991 Sb.Zákon České národní rady, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích

Částka: 103 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 20. prosince 1991 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 5. prosince 1991 Nabývá účinnosti: 20. prosince 1991
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
544

ZÁKON

České národní rady

ze dne 5. prosince 1991,

kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích


      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Čl. I


      Zákon České národní rady č. 231/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v mimosoudních rehabilitacích, se mění a doplňuje takto:

      1. V § 17 se za odstavec 3 připojuje odstavec 4, který zní:

      "(4) Kupní cena nebo náhrada podle odstavce 1 je příjmem státního rozpočtu České republiky.".

      2. § 18 zní:

"§ 18


      (1) Právo České republiky na vydání věci19) uplatňuje proti povinné osobě okresní úřad, v jehož územním obvodu se věc nachází.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Zavřít
MENU