540/1991 Sb.Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění zákona č. 403/1990 Sb. a zákona č. 529/1990 Sb.

Částka: 103 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 20. prosince 1991 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 10. prosince 1991 Nabývá účinnosti: 20. prosince 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 89/2012 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU