534/1991 Sb.Vyhláška Slovenského banského úradu, ktorou sa mení a dopľňa vyhláška Slovenského banského úradu o výbušninách

Částka: 102 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 20. prosince 1991 Autor předpisu: Slovenský báňský úřad
Přijato: 4. prosince 1991 Nabývá účinnosti: 1. ledna 1992
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 4/1993 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 1993
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Text předpisu není prozatím dostupný.
Zavřít
MENU