482/1991 Sb.Zákon České národní rady o sociální potřebnosti

Částka: 093 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 29. listopadu 1991 Autor předpisu: Česká národní rada
Přijato: 6. listopadu 1991 Nabývá účinnosti: 29. listopadu 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 111/2006 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
482

ZÁKON

České národní rady

ze dne 6. listopadu 1991

o sociální potřebnosti


      Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:


Sociální potřebnost


§ 1

      (1) Občan se považuje za sociálně potřebného, jestliže jeho příjem nedosahuje částek životního minima stanovených zvláštním zákonem1) (dále jen "částky životního minima") a nemůže si tento příjem zvýšit vzhledem ke svému věku, zdravotnímu stavu nebo z jiných vážných důvodů vlastním přičiněním, zejména vlastní prací.

      (2) Možnost zvýšit si příjem se nezkoumá při posuzování sociální potřebnosti

a)
poživatele starobního důchodu nebo invalidního důchodu,

b)
občana staršího 65 let,

c)
rodiče (osvojitele, občana, který dítě převzal do péče nahrazující péči rodičů, pěstouna) celodenně osobně řádně pečujícího alespoň o jedno dítě do tří let věku nebo o dítě starší, které nemůže být umístěno v předškolním zařízení, nebo o tři a více dětí do patnácti let věku, nebo o dítě, které je dlouhodobě těžce zdravotně postižené a vyžaduje mimořádnou péči,
. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Sociální potřebnost
§ 2  
§ 3  
§ 4 - Poskytování dávek sociální péče
§ 5 - Příspěvek na výživu dítěte
§ 6  
§ 7 - Příspěvek při péči o blízkou a jinou osobu
§ 8 - Úhrada nákladů sociální péče
§ 9 - Společná a závěrečná ustanovení
§ 10  
Zavřít
MENU