454/1991 Sb.Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o podpoře a ochraně investic

Částka: 086 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 5. listopadu 1991 Autor předpisu: Ministerstvo zahraničních věcí
Přijato: 15. října 1990 Nabývá účinnosti: 1. října 1991
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 24/2022 Sb.m.s. Pozbývá platnosti: 1. srpna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
454

SDĚLENÍ

federálního ministerstva zahraničních věcí


      Federální ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 15. října 1990 byla ve Vídni podepsána Dohoda mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o podpoře a ochraně investic.

      S Dohodou vyslovilo souhlas Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky a prezident České a Slovenské Federativní Republiky ji ratifikoval. Ratifikační listiny byly vyměněny v Praze dne 23. července 1991.

      Dohoda vstoupila v platnost na základě svého článku 11 odst. 1 dnem 1. října 1991.

      České znění Dohody se vyhlašuje současně.


DOHODA

mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o podpoře a ochraně investic
. . .

Zavřít
MENU