424/1991 Sb.Zákon o sdružování v politických stranách a v politických hnutích

Částka: 081 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 1. listopadu 1991 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 2. října 1991 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 1991
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
MENU